Tips bij thuiszitten

Zit uw kind al een tijd thuis en ontvangt het geen onderwijs? Maakt u zich zorgen over het welzijn van uw kind op school en zoekt u naar informatie? Op deze pagina vindt u tips en adviezen.

Checklist zorgplicht

Komt er een gesprek met de school over de zorg die uw kind nodig heeft? Deze checklist zorgplicht geeft houvast. U komt te weten over de verplichtingen over en weer, en over mogelijkheden die u misschien nog niet kende. Klik hier voor de checklist zorgplicht. N.b.: gebruik deze lijst in overleg met ons.

Overzicht handelingen van de school bij problemen rond schooluitval

Wat kan (mag) een school doen in het geval van schooluitval? Dat is veel, en elke stap in het proces heeft gevolgen voor her verloop van uw casus. Blijf goed op de hoogte en vraag door. Dit overzicht geeft weer welke beslissingen een school kan nemen bij een probleem rondom een uitvallend of thuiszittend kind. Deze lijst dekt de meest voorkomende handelingen af. Klik hier voor de handelingen checklist.
N.b.: gebruik deze lijst in overleg met ons.

Zit uw kind thuis? Zorg dat het door blijft gaan met leren

Wij adviseren om door te blijven gaan met leren, om te voorkomen dat uw kind in een neerwaartse spiraal terechtkomt. De school moet weliswaar zorgen voor ‘ononderbroken onderwijs’, maar vaak komt dat er niet van. Kies dan voor kennisgebieden die uw kind zelf interessant vindt. Klik hier voor tips om in de running te blijven.